Informacije o obdelavi podatkov

INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

Obvestilo posameznikom po 13. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) glede obdelave osebnih podatkov.


UPRAVLJALEC
Upravljalec osebnih podatkov v zvezi s spletno stranjo www.zasebnafizioterapija.si (v nadaljevanju spletno mesto) je Fizio center plus d.o.o. Ulica Mire Preglejeve 1, 1270 Litija (v nadaljevanju podjetje).

Matična številka: 2261316000
Elektronski naslov: fizioterapija.savsek@gmail.com
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov: Alenka Savšek

Z vprašanji in sporočili, ki so vezana na področje varovanja osebnih podatkov na našem spletnem mestu, se lahko obrnete na fizioterapija.savsek@gmail.com

UVOD
Za namene delovanja spletnega mesta in komuniciranja, podjetje Fizio center plus d.o.o., zbira, hrani in drugače obdeluje informacije in podatke, med katere sodijo tudi osebni podatki, v skladu kot jih določa Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) oziroma Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba).

Namen in uporaba tega obvestila
V tem obvestilu prejmete informacije, kako naše podjetje obdeluje podatke posameznikov, ki so jih zaupali ob uporabi spletnega mesta www.zasebnafizioterapija.si

1. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Osebne podatke obdelujemo v skladu z določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) in Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).

Za zbrane podatke se obvezujemo, da jih bomo hranili in uporabljali le toliko časa, kot bo potrebno za dosego namena, s katerim so bili zbrani. Osebnih podatkov ne bomo posredovali nepooblaščenim fizičnim ali pravnim osebam.
V primeru sodelovanja z drugimi podjetji, ki za nas opravljalo določene storitve (IT službe…), bo za izvedbo storitve omogočen samo dostop do podatkov, ki so nujno potrebni za izvedbo storitve.

2. NAMEN OBDELOVANJA OSEBNIH PODATKOV IN PRAVNA PODALGA ZA NJIHOVO OBDELAVO
Fizio center plus d.o.o. Ulica Mire Preglejeve 1, 1270 Litija vaše osebne podatke, ki jih pridobi preko spletne strani, shranjuje in obdeluje v naslednjih primerih:

2.1 UPORABA KONTAKTNEGA OBRAZCA
Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov in posledice, če se podatki ne zagotovijo:
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, sam privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov. Osebna privolitev je skladna s 6(1)a členom Splošne Uredbe in se lahko prekliče pisno na fizioterapija.savsek@gmail.com

Obdelava podatkov se izvaja zakonito, do njenega preklica. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov.

Kategorije osebnih podatkov in nameni:
Za namen komunikacije Fizio center plus d.o.o. vodi naslednje kategorije osebnih podatkov:
Ime in priimek,
elektronski naslov,
sporočilo in ostali osebni podatki, ki jih posameznik po lastni volji vpiše v kontaktni brazec,
telefonska številka.
IP naslov.

Kategorije uporabnikov osebnih podatkov:
Vzdrževalci spletnih strani, ki osebne podatke obdelujejo izključno po navodilih in pod nadzorom upravljalca.

Obdobje hrambe osebnih podatkov:
Do preklica oziroma do ugovora iz strani posameznika na katerega se osebni podatki navezujejo.


2.2. NAMEN OBDELAVE
Poleg zgoraj omenjenega zbiranja osebnih podatkov z namenom odgovarjanja na povpraševanje, je namen obdelave vaših osebnih podatkov lahko tudi za analizo o uporabi spletnega mesta.


3. PRAVICE POSAMEZNIKOV
Pravice posameznika glede njegovih osebnih podatkov in kako jih uveljavlja

Pravica do dostopa do osebnih podatkov (15. člen Splošne Uredbe)
Od upravljalca (Fizio center plus d.o.o.) imate pravico prejeti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki. V kolikor se, lahko zahtevate dostop do osebnih podatkov skupaj z informacijami iz 1. odstavka 15. člena Splošne Uredbe.
Pravica do popravka (16. člen Splošne Uredbe)
Kot posameznik na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico, da upravljalec popravi netočne podatke v zvezi z vami.
Pravica do izbrisa (pravica do pozabe) (17. člen Splošne Uredbe)
Kot posameznik na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico, da se osebne podatke, ki se nanašajo na vas, izbriše, v kolikor velja eden od razlogov, ki je naveden v 17. členu Splošne uredbe.
Pravica do omejitve obdelave (18. člen Splošne Uredbe)
Kot posameznik na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico da upravljalec omeji obdelavo vaših osebnih podatkov, v skladu z 18. členom Splošne uredbe.
Pravica do obveščanja v zvezi s popravkom ali izbrisom (19 člen Splošne uredbe)
V kolikor so bili vaši podatki popravljeni ali izbrisani (v skladu s 16. 17. in 18. členom), vam upravljalec razkrije podatke, popravke ali izbrise osebnih podatkov.
Pravica do prenosljivosti podatkov (20. člen Splošne Uredbe)
Kot posameznik na katerega se nanašajo podatki imate pravico, da prejmete podatke v zvezi z vami, ki ste je posredovali upravljalcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljalcu, kadar je to tehnično izvedljivo.
Pravica do ugovora (21. člen Splošne uredbe)
Kot posameznik na katerega se nanašajo osebni podatki imate na podlagi razlogov skladnih z 21. členom Splošne uredbe, pravico do ugovora obdelave vaših osebnih podatkov.
Pravica v zvezi z avtomatiziranim odločanjem in profiliranjem (22. člen Splošne uredbe)
Kot posameznik na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico, da za vas ne velja odločitev, ki temelji na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke in bi na vas podobno vplivala.
Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu
Zoper ravnanja upravljalca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je možna pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije.

Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.com,
telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.com.

4. OBDOBJE HRANJENJA OSEBNIH PODATKOV

Obdobje hrambe podatkov je odvisno od podlage in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov. Načeloma se hranijo, dokler je to potrebno za izpolnitev namena zaradi katerega so bili zbrani ali pa dokler nek predpis ne nalaga, da jih moramo hraniti.

5. POGODBENA OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV
Poleg zaposlenih v podjetju Fizio center plus d.o.o. lahko osebne podatke kot zaupne obdelujejo izključno organizacije oziroma podjetja, s katerimi ima podjetje sklenjen dogovor o zunanji obdelavi osebnih podatkov.
Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru navodil podjetja oziroma pogodbe, pri čemer podatkov ne smejo uporabljati za lastne interese.

Pogodbeni obdelovalci so: vzdrževalci IT sistemov, spletnih strani…
Ponudniki gostovanja. Gostovanje spletnega mesta in shranjevanje podatkov, ki so na njej nudi pogodbeni obdelovalec iz Republike Slovenije, pri čemer so strežniki nahajajo v Švici.

Poleg njih vaše osebne podatke obdelujejo tudi državni organi (za primere, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja), ponudniki storitev za pošiljanje elektronske pošte.

6. PODJETJE NE BO POSREDOVALO VAŠIH OSEBNIH PODATKOV TRETJIM NEPOOBLAŠČENIM OSEBAM
Fizio center plus d.o.o. praviloma osebnih podatkov ne vnaša v tretje države, to pomeni izven območja EU, Islandije, Norveške in Liechtensteina in v mednarodne organizacije.
Predstavljajo pa v tem primeru izjemo občasni prenosi osebnih podatkov različnih ponudnikov vtičnikov spletnega mesta, ki prek piškotkov zbirajo informacije in se njihovi strežniki lahko nahajajo zunaj zgoraj omenjenih območji. Na primer piškotki družbe Meta Platforms Inc., ki ima sedež v Kaliforniji in je matična organizacija Facebooka, Instagrama in WhatsAppa ter drugih podružnic.


7. OSEBNIH PODATKOV NE UPORABLJAMO ZA NAMENE AVTOMATIZIRANEGA SPREJEMANJA ODLOČITEV ALI ZA OBLIKOVANJE PROFILOV

Z uporabo spletnega mesta www.zasebnafizioterapija.si se strinjate s splošnimi pogoji uporabe, ki so objavljeni na tem spletnem mestu. Kot uporabnik lahko spremljate spremembe splošnih pogojev in načine oziroma namene obdelave zbranih osebnih podatkov.
Informacije o piškotkih in nastavitev piškotov, ki jih dovoljujete, so na voljo v Politiki piškotkov.

Vsa vprašanja o zasebnosti in obdelavi osebnih podatkov lahko naslovite na fiziterapija.savsek@gmail.com


Posodobljeno 24.05.2024