KINEZIOLOGIJA

Kineziologija

Beseda kineziologija izhaja iz grške besede ‘kinesis’ (gibanje) in je veda o gibanju. Ukvarja se s preučevanjem telesne aktivnosti ljudi in njenim vplivom na zmogljivosti, gibalno učinkovitost ter zdravje posameznika in družbe.

Kinezioterapija je oblika rehabilitacije, pri kateri gibanje predstavlja osnovno sredstvo za izboljšanje zdravstvenega stanja oziroma popolno ozdravitev posameznika. Gibanje uporabljamo tako v preventivne kot rehabilitacijske namene. Kinezioterapija je prilagojena zdravstvenemu stanju posameznika (poškodbe gibalnega aparata, kronična obolenja, slaba telesna drža ali druga bolezenska stanja).

V našem centru izvajamo individualne kinezioterapevtske obravnave in vodene skupinske vadbe (do 5 oseb).