Koncesijska dejavnost

Koncesijska dejavnost

Za storitve na koncesijo se lahko naročite le pri Fizio center plus.

Na delovni nalog izvajamo fizioterapevtsko obravnavo z naborom storitev, ki jih financira ZZZS. Izvajamo tudi storitve, ki niso vrednotene s strani ZZZS, za katere se lahko odločite in storitev doplačate.
Na obravnavo naročamo po vrstnem redu skladno z zakonodajo in pravilniki ter glede na obseg pogodbe z ZZZS. Čakalna doba je odvisna od števila vpisanih zavarovancev in se spreminja glede na povpraševanje, zato lahko pride do odstopanj od objavljene čakalne dobe.
Čakalne dobe so objavljene na portalu cakalnedobe.ezdrav.si.
Pooblaščena oseba za čakalni seznam za Fizio center plus, d. o. o., je Alenka Savšek. Dosegljiva je osebno, po predhodnem dogovoru v prostorih ordinacije na naslovu Ulica Mire Pregljeve 1 Litija, po telefonu 051 398 476 v ordinacijskem času ali po elektronski pošti fizioterapija.savsek@gmail.com.
Pooblaščena oseba za čakalni seznam za Zasebno fizioterapijo Valerija Trček, s. p., je Valerija Trček. Dosegljiva je osebno, po predhodnem dogovoru v prostorih ordinacije na naslovu Ulica Mire Pregljeve 1 Litija, po telefon 051 398 476 v ordinacijskem času ali po elektronski pošti valerija.trcek1@gmail.com.

Naročanje je mogoče ob predložitvi veljavnega, originalnega delovnega naloga.
Veljavnost delovnega naloga s stopnjo nujnosti ‘zelo hitro’ je 7 koledarskih dni od dneva izdaje s strani naročnika fizioterapije, s stopnjo nujnosti ‘hitro’ in ‘redno’ pa 21 koledarskih dni.
Na prvi termin se lahko naročite osebno v ordinacijskem času ali pošljete delovni nalog po pošti na naš naslov Fizioterapija Trček & Savšek, Ulica Mire Pregljeve 1, 1270 Litija. Obvezno pripišite telefonsko številko ali e-naslov, da vas lahko kontaktiramo. Nalogov ni dovoljeno oddajati v nabiralnik.
Fizioterapiji Trček & Savšek ne prevzemata odgovornosti za zapadlost vašega delovnega naloga v času naše odsotnosti.

Termin določimo na podlagi predloženega originalnega delovnega naloga. Termina predhodno ni mogoče rezervirati. Skeniran dokument preko e-sporočila ne velja kot uradna predložitev. Po prejemu delovnega naloga vas bomo, glede na določeno stopnjo nujnosti ter upoštevajoč datum in čas prejema delovnega naloga, uvrstili v čakalni seznam.
Po pošti ali e-pošti boste prejeli obvestilo o določenem oz. dogovorjenem terminu. Zaradi možnosti vzpostavitve stika v zvezi z načrtovano izvedbo storitve vas prosimo, da na delovnem nalogu preverite oziroma dopišete vsaj en kontaktni podatek, telefonsko številko ali elektronski naslov.

Termin lahko odpoveste ali prestavite najpozneje 10 dni pred izvedbo zdravstvene storitve. To velja le enkrat v okviru iste napotitve in samo v primeru stopnje nujnosti ‘hitro’ in ‘redno’.
Poznejša odpoved termina je dopustna le iz pacientovih objektivnih razlogov, ki jih navajata Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP) in Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah. V tem primeru mora pacient razlog za odpoved termina podati v pisni obliki.
Po poteku 30 dni od termina odpoved ni mogoča niti v primeru pacientovih objektivnih razlogov.

Kadar je pacient odsoten iz neopravičenih razlogov na enem izmed terminov v okviru iste napotitve, se zdravstvena obravnava v okviru te napotitve konča.
Ponovna uvrstitev pri tem izvajalcu je možna po poteku treh mesecev, razen če izvajalec presodi, da bi pri tem bilo ogroženo pacientovo zdravstveno stanje.

– ZZZS (https://www.zzzs.si/)
– Ministrstvo za zdravje (https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zdravje/)
– NIJZ (https://nijz.si/)
– Čakalne dobe (https://cakalnedobe.ezdrav.si/)
– zastopniki pacientovih pravic Ljubljana – NIJZ (https://nijz.si/nijz/zastopniki-pacientovih-pravic/)